Barion Pixel
Hostingkereső

Hostingkereső

Az alábbiakban részletezett általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF ) a Mészáros Márk E.V. (székhely: 8936 Zalaszentmihály, Jókai Mór 22.; adószám: 68874546-1-40; a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett, www.hostingkereso.hu URL alatt elérhető weboldal (továbbiakban: Weboldal) szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozóan, a Szolgáltató és a Partner, illetve a partner között létrejött szerződés (továbbiakban: Szerződés) lényeges és alapvető rendelkezéseit, így a Szerződés elválaszthatatlan tartalmát - részét - képezik.

Szolgáltatások

 1. SZERZŐDÉS TARTALMA
 2. A Szolgáltató a Szerződés keretében, az alábbiakban meghatározott szolgáltatás teljesítését vállalja díjazás ellenében a Weboldalon aktiváltan regisztrált Partner (a továbbiakban: Partner) részére:
 3. A Hostingkereső szolgáltatás keretében a Szolgáltató a Partner elérhetőségeinek (cégnév, cím, telefon, e-mail, weboldal címe, Partner logója) és termékeinek, szolgáltatásainak (neve, ára, leírása) megjelenítését vállalja a Szolgáltató által a Weboldalon üzemeltetett termékkatalógusban (ár-összehasonlító internetes portálon.
  1. Díjak, elszámolás módja
   1. A Szolgáltató vállalja, hogy főkategóriánként, valamint a speciális megjelenésekre vonatkozó aktuális díjakat a https://dashboard.hostingkereso.hu/arak oldalon elérhetővé teszi.
   2. A "Hostingkereső" szolgáltatás esetében a Felek közötti elszámolás alapja a Szolgáltató oldaláról a Partner weboldalára történő átkattintások száma (PPC). A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a rendszerébe beépített többszintű szűrőrendszerrel minden technikailag elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy egy látogató egy napon belüli többszöri átkattintása (Két átkattintás között kevesebb mint 120 perc telt el akkor ingyenes) a Felhasználó ugyanazon termékoldalára, a Felek között elszámolás tekintetében egyszeri átkattintásnak minősüljön. Abban az esetben, ha a Felhasználó több termékoldalára érkezik átkattintás egy látogatótól, egy napon belül, akkor a maximum elszámolt termékoldalra mutató átkattintások száma nem lehet több mint három és a Felhasználó fő oldalára érkező (Bolt információs oldaláról érkező felhasználói kattintás) kattintások mennyisége egy látogatótól, egy napon belül nem lehet több mint egy.
    1. A Szolgáltató vállalja, hogy a Partner a számára biztosított adminisztrációs felületen (a továbbiakban: Irányítópult) ellenőrizheti a Partner Hostingkereső szolgáltatásra vonatkozó statisztikáit, költségeit, egyenlegének aktuális állapotát és a számlázás aktuális helyzetét. A Partner a Szolgáltató által kialakított és működtetett Irányítópult rendszer nyilvántartásának, mint zárt informatikai rendszer megfelelőségét elismeri, azt hiteles nyilvántartásnak ismeri el és a mérési eredmények tekintetében kifogással nem él.
   3. Számlaegyenleg
    1. A Hostingkereső szolgáltatás teljesítésének díját a Partner előre köteles a Szolgáltató részére megfizetni. Előbbiek alapján Hostingkereső szolgáltatás igénybevételének (teljesítésnek) elengedhetetlen feltétele, hogy a Partner pozitív aktuális egyenleggel rendelkezzen. Előbbiek hiányában a Szolgáltató nem köteles a szolgáltatást teljesíteni.
    2. A Hostingkereső szolgáltatás igénybevételéhez szükséges egyenleg feltöltéséről a Partner köteles gondoskodni. Banki átutalással, vagy készpénzes befizetés útján megfizetett összeg a Partner egyenlegére a Szolgáltató bankszámláján való jóváírás napját követő 1 munkanapon belül kerül kimutatásra.
    3. A Partner aktuális egyenlegét (negatív egyenlegét) a Szolgáltatótól az Irányítópulton igényelt számla megfizetésével (jóváírásával) tudja feltölteni, és ezzel a szolgáltatást igénybe venni. A Partner az ÁSZF elfogadásával a lekért számla formátumát is elfogadja mely: elektronikus számla (továbbiakban: "E-számla"). Amennyiben a Partner szeretne papír alapú számlát, úgy a regisztrációját követőn 3 napon belül kell igényét jelezni a Szolgáltató irányába az info@hostingkereso.hu email címen keresztül.
    4. Az E-számlát tartalmazó file a lekérést követően e-mailben vagy azonnal letölthető formában kerül kiküldésre a Partnernak. A file adatállománya lemásolható, annak hitelességének elvesztése nélkül, valamint az Irányítópultról bármikor újra elérhető. Az E-számla hitelessége a számlát kibocsátótól függetlenül azonnal ellenőrizhető az interneten keresztül, a Nemzeti Hírközlési Hatóság által minősített hitelesítő szolgáltatókon keresztül. A Partnernak nem kell semmilyen fizetős alkalmazást telepítenie. A számlák hitelessége ingyenes Adobe Reader programmal ellenőrizhető az alábbi módon, függetlenül az Partner által használt operációs rendszertől.
     1. Jelen ÁSZF I./2.3.3. pontjában hivatkozott számla minimum értéke bruttó 5.000,- (azaz Ötezer) Forint.
    5. A Szolgáltató a Partner egyenlegét frissíti és teszi elérhetővé az Irányítópultban. Amennyiben a Partner számlaegyenlege negatív értékbe fordul át, úgy a Szolgáltató jogosult a Hostingkereső szolgáltatás teljesítését egyoldalúan - a Partner külön értesítése nélkül - felfüggeszteni. Előbbi felfüggesztés eredményeként a Partner termékei a felfüggesztés idejére kikerülnek a szolgáltatás rendszeréből, a Szolgáltató Weboldaláról (inaktiválás). Az inaktiválást a Partner a számlaegyenleg feltöltésével oldhatja fel, a befizetés egyenlegen való kimutatását követően a Partner felfüggesztése feloldásra kerül és újra aktív státusza eredményeként a Partner termékei a Szolgáltató Weboldalán megjelenítésre kerülnek az aktiválás időpontjában elérhető terméklista tartalma alapján.
    6. A Partner nem jogosult a számlaegyenlegen szereplő (befizetett) összeget utóbb visszaigényelni kivéve, ha a szolgáltatás biztosítása a Szolgáltatónak felróható ok miatt hiúsul meg.
    7. A Partner első befizetését kizárólag a Szolgáltató által meghatározott elektronikus fizetési módon (pl. online bankkártyás fizetéssel a Barion rendszerén keresztül, vagy banki átutalás útján) teljesítheti, annak érdekében, hogy a Partner azonosítása a fizetési authorizáción keresztül is végbe menjen. Ha Partneri fiókban a Partner személye változik, az új Partnernak is fizetési authorizációs célú fizetést kell végrehajtania, mely összeg, mint első befizetés a Partneri fiók számlaegyenlegére kerül jóváírásra. Ha a Partner első befizetését nem a Szolgáltató által meghatározott fizetési módon teljesíti, befizetése az itt meghatározott első befizetés teljesítését követően kerül a Partneri egyenlegen kimutatásra, vagy, a Partner választása szerint, a Szolgáltató banki úton visszatéríti, ha a Partner hozzá köthető (a céginformációs rendszeren elérhető) bankszámlaszámot ad meg.
    8. A Partner tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás technikai sajátossága miatt negatív egyenleg halmozódhat. A negatív egyenleg megléte a Partnert nem mentesíti fizetési kötelezettsége alól, a negatív egyenleg a Partner általi következő egyenlegfeltöltéskor kerül elszámolásra. Ha a negatív egyenleggel rendelkező Partner az egyenleg feltöltését elmulasztja, a negatív egyenlege tartozásként kerül kimutatásra és azt a Szolgáltató jogosult számlával érvényesíteni.
   4. Partnerek megjelenési feltételei
    1. Általános rendelkezések
     A megjelenéshez szükséges adatokat a Hostingkereső az Irányítópulton keresztül kéri be, és szükség szerint próbavásárlással ellenőrzi. A Hostingkereső fenntartja jogát a jelen ÁSZF-ben leírt szabályoknak nem megfelelő ajánlatok megjelenítésének visszautasítására. Az adatok nem a valóságnak megfelelő megadása a szolgáltatásból való minimum 2 hónapos kizárást vonhat maga után.
     Ha a Partner ajánlatainak ÁFA tartalma nem azonosítható be a nyilvánosan elérhető információk (többek között: weboldal termékoldal, ÁSZF) alapján, a Hostingkereső fenntartja jogát a Partner által adott ajánlat megjelenítésének visszautasítására, vagy eltávolítására.
     Továbbá jogosult a Hostingkereső a Partner által adott ajánlat megjelenítésének visszautasítására, vagy eltávolítására, ha az elektronikus kereskedelemre irányadó EU és magyar jogszabályokban meghatározott elektronikus visszaigazolási követelménynek a Partner nem tesz eleget.
    2. Belföldi székhelyű Partnerre vonatkozó feltételek
     Belföldi székhelyű Partner esetén áthárított ÁFÁ-t (27%, 18% vagy 5%) nem tartalmazó ajánlatot kizárólag alanyi adómentes adózó jeleníthet meg, mely ajánlatok az alapértelmezett termékoldali forgalmazólistában egy kifejezetten ilyen ajánlatoknak kialakított szekcióban jelennek meg a többi forgalmazó ÁFA tartalmú ajánlata alá rendezve. Ezen Partnerek ajánlatai nem kerülnek kiemelésre a szolgáltatásoldalakon és kategória oldalakon sem, de az egyéb, kiválasztott szűrési és rendezési szempontnak megfelelően, a többi Partner ajánlataival együtt jelennek meg a listázásban.
   5. Egyéb szolgáltatási rendelkezések
    1. A Hostingkereső szolgáltatás keretében megjelenítésre szánt termék és szolgáltatás adatokat a Partner köteles biztosítani a Szolgáltató részére az Irányítópulton keresztül az elérhető termékeinek és szolgáltatásainak „feltöltésével”.
     1. A Szolgáltató nem köteles megjeleníteni a katalógusban azokat az adatokat:
      • amelyeket a Partner nem jelen ÁSZF rendelkezései alapján ad meg részére;
      • amelyek nem valósak;
      • amelyek nem megfelelő frissességű termékinformációkat tartalmaznak;
      • amelyek jogellenesek, vagy a Szolgáltató, illetve harmadik fél jogait, jogos érdekeit sértik, sérthetik.
     2. Jelen ÁSZF I./2.5.1.1. pontjában meghatározott esetben a Partner nem élhet semmilyen igénnyel, követeléssel a Szolgáltatóval szemben.
    2. A Szolgáltató vállalja, hogy a Partner által rendelkezésre bocsátott adatokat feldolgozza és termékadatbázisához illeszti.
     1. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Partner által megadott termékeket és szolgáltatásokat külön indoklás nélkül, belátása szerint át- és / vagy besorolhassa. Előbbiek vonatkozásában a Partner nem élhet semmilyen igénnyel, követeléssel a Szolgáltatóval szemben.
     2. A Szolgáltató fenntartja jogát, hogy a Partner regisztrációjának aktiválását követően, a Partner termékeinek tényleges megjelenítésének első 60 napjában a Partner által megadott egyes, a Szolgáltató által szabadon kiválasztott termékek megjelenítését visszatartsa.
    3. A Hostingkereső szolgáltatás egyebekben nem kötött hűségnyilatkozathoz, sem minimális havi költéshez.
    4. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE ÉS MEGSZŰNÉSE
   6. A Szolgáltató és a Partner közötti Szerződés a Partner által a Weboldalon történő regisztráció aktiválásával - kivéve a visszautasítás esetét - jön létre (lép hatályba).
    1. A regisztráció során a Partner köteles a regisztrációs ívet valós adatokkal, megfelelő módon és hiánytalanul kitölteni, illetve jelszavat választani, email címét megadni, valamint jelen ÁSZF rendelkezéseit kifejezetten elfogadni. Szolgáltató kiköti, hogy csak érvényes adószámmal rendelkező Partnerk termékeit jeleníti meg az oldalain, csak érvényes adószám megléte esetén állít ki számlát.
     1. A Partner jelszavának és a fiókok titkosságának megőrzése teljes mértékben az adott Partner felelőssége. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Partner jelszavának vagy a fiókok illetéktelen használatából eredő károkért.
     2. A Szolgáltató a regisztrációt követő 2 munkanapon belül dönt a regisztráció elfogadásáról.
      1. A Szolgáltató jogosult arra, hogy a szolgáltatás igénybevételét csak megfelelő forgalmi adatokat és bevételt nyújtó weboldalak számára biztosítsa, és így adott esetben a regisztráció elfogadását, aktiválását - akár hallgatólagos magatartással - elutasítsa. A Szolgáltató előbbiek mellett jogosult arra, hogy a tartalmilag a Szolgáltató jó hírnevét és üzleti gyakorlatát károsan befolyásoló tartalmú weboldalakkal ne lépjen Szerződésbe, illetve egyoldalúan, indoklás nélkül felmondja a velük megkötött Szerződést.
      2. A regisztrációs adatokon felül, a Partnertól a Szolgáltató további, a Szolgáltató által meghatározott adatokat kérhet be, a Szolgáltató oldalán szereplő termék és szolgáltatásajánlatok összehasonlíthatósága érdekében. A Szolgáltató által kért adatokat a Partner az Irányítópultban adja meg. A Szolgáltató által így előírt adatszolgáltatás teljesítése során a bekért adatok hibás, vagy elmulasztott kitöltése, a regisztráció, illetve a Szolgáltató oldalán történő megjelenés felfüggesztésével járhat.
      3. A Szolgáltató előbbieken túl jogosult a Partner regisztrációját - akár hallgatólagos magatartással is - elutasítani:
       • korábban törölt Partner regisztrációja esetén;
       • a regisztráció hiányos, nem megfelelő, a regisztráció során megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak vagy az ÁSZF feltételeinek;
       • jelen ÁSZF-ben meghatározott egyéb esetben.
      4. A regisztráció elfogadása esetén a Partner a Szolgáltató által a Partner email címére elküldött link útján aktiválhatja regisztrációját. Előbbi aktiválást követően a Szolgáltató hozzáférést biztosít a Partner fiókjához.
      5. A Partner elismeri, hogy a Szolgáltatás igénybevételére a Partner és a Szolgáltató között online szerződés jön létre az Ekrtv. 5. § (4) bekezdésének megfelelően. A Felek közötti Szerződés írásbeli szerződésnek minősül.
      6. A Szolgáltató a Szerződéseket nem iktatja.
     3. A Szerződés a Felek között határozatlan időtartamra jön létre.
     4. A Szerződés megszűnik különösen:
      1. a Partner, illetve a Szolgáltató 8 napos, egyoldalú, rendes felmondásával;
      2. a Szolgáltató azonnali hatályú, egyoldalú, rendkívüli felmondásával, ha:
      3. Partner díjfizetési kötelezettségének a Szolgáltató - legfeljebb 5 napos póthatáridőt biztosító - felszólítása ellenére sem tesz eleget;
      4. Partner a szolgáltatást visszaélésszerűen, jogellenesen használja;
      5. Partner olyan magatartást tanúsít, amely Szolgáltató - illetve az egyes Partnerek vagy más harmadik személyek - jogos érdekét, különösen a Szolgáltató jóhírnevét sérti, vagy magatartása eredményeként a Szerződés további fenntartása a Szolgáltatótól nem várható el;
      6. utóbb kiderül, hogy Partner által a regisztráció során megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, illetve az ÁSZF rendelkezéseinek vagy a Partner a Szolgáltatót egyéb módon megtéveszti (megtévesztette);
      7. Partner bűncselekményt követ el;
      8. Partner felróható módon kárt okoz;
      9. a Partner egyébként a Szerződést, jelen ÁSZF rendelkezését súlyosan vagy ismételten megsérti (megszegi);
      10. jelen ÁSZF-ben meghatározott egyéb esetben.
      11. A Szolgáltató felmondása esetén a Szolgáltató - jelen ÁSZF II./3.1.1. pontjában foglaltakra figyelemmel - 30 napon belül visszatéríti (visszafizeti) a Partner számlaegyenlegén szereplő összeget.
       1. A Szerződés megszűnése esetén a Szolgáltató jogosult a Partnerrel szemben fennálló követelését egy összegben a Partner felé kiszámlázni, illetve beszámítani.
      12. A Szerződés megszűnése esetén amennyiben a szerződéses kapcsolat során számviteli bizonylat kiadására került sor, úgy a Szolgáltató a Partner regisztrációját, adatait, különös tekintettel a forgalmi adatokra, a 2000. évi C. tv. 169. §-a értelmében a számviteli elszámolást közvetetten alátámasztó bizonylatként kezeli és a törvényben előírt megőrzési határidő lejártáig tárolja.
      13. A Szolgáltató nem tartozik semmilyen felelősséggel a Partner, illetve harmadik személy felé a Szerződés jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelő felmondásáért (megszűnéséért).
     5. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatást felfüggeszteni, amennyiben kétség merül fel arra vonatkozóan, hogy adott Partner megfelel-e az ÁSZF rendelkezéseinek, illetve, ha a Partner Szerződésbe ütköző vagy egyéb jogellenes magatartást tanúsít. Előbbiekben meghatározott magatartás következményeiért a Partner korlátlan felelősséggel tartozik.
     6. A Partner a Weboldal használata során köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni.
     7. A Szolgáltató fenntartja jogát arra, hogy a Partner által megadott regisztrációs adatokat bármikor ellenőrizhesse, különösen, ha kétség merül fel az Irányítópultban megadott adatok valódiságát illetően. Az ellenőrzés ideje alatt a Szolgáltató jogosult a Partner bármely, a Szolgáltató által üzemeltetett online kereskedelmi oldal használatához való hozzáférését korlátozni, vagy felfüggeszteni, legfeljebb az ellenőrzés lezárásáig.
     8. A Szolgáltató, amennyiben tudomására jut, hogy a Partner által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a Partner Szolgáltatáshoz való hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni. Ha a Partner a Weboldal használata során a jelen ÁSZF-be ütköző magatartást tanúsít, vagy tevékenysége a Szolgáltató megítélése szerint veszélyezteti a Szolgáltató (a Hostingkereső) üzleti jó hírnevét, gazdasági érdekeit, a Szolgáltató jogosult a Partnert az általa üzemeltetett online kereskedelmi oldalakról kitiltani, vagy bármely, általa üzemeltetett online kereskedelmi oldal használatához való hozzáférését korlátozni, vagy felfüggeszteni. Ha a Partner ellen csőd-, felszámolási-, végelszámolási, illetve törlési eljárás indul, a Szolgáltató jogosult a Partner Szolgáltató által üzemeltetett online kereskedelmi oldal használatához való hozzáférését korlátozni, vagy felfüggeszteni és megítélése szerinti mértékben és módon vagyoni biztosítékot kérni. Ha a Partner a vagyoni biztosíték nyújtását megtagadja, vagy annak teljesítésével indokolatlanul késik, a Szolgáltató jogosult a Partnert az általa üzemeltetett online kereskedelmi oldalakról kitiltani.

III. FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

 1. A Partner a szolgáltatások ellenértékét (díját) átutalással, 8 napon belül köteles a Szolgáltató részére maradéktalanul megfizetni a számlán feltüntetett bankszámlaszámra.
  1. A Partner a szolgáltatások ellenértékének (díjának) késedelmes megfizetése esetén évi 20%-os mértékű késedelmi kamatot tartozik a Szolgáltató részére megfizetni.
 2. A Partner az adataiban bekövetkezett változást köteles haladéktalanul bejelenteni a Szolgáltatónak, melyet a Partner az Irányítópulton keresztül tehet meg.

  1. Ha a Partner számára a Szolgáltató számlát állított ki, az alább felsorolt adatokban való változást a Partner a Partner Portálon keresztül kéri a Szolgáltatótól:
   • regisztrációs és számlázási adatok (cégnév, székhely, adószám)
   • a terméket megvásárló részére kiállítandó számlán az eladó adatai
   • Partner weboldalának webcíme (URL)

Adatváltoztatási igényt a Szolgáltató az igényelt változások ellenőrzését követően vezeti át a Partner fiókjára, fenntartva jogát, hogy az adatváltozást az aktuális Partneri fiókkal kapcsolatban elutasítsa. Ha az adatváltoztatási igény a Partner adószámának módosítását (magyar adószám esetén az adószám első 8 karakterét) is tartalmazza, a Szolgáltató jogosult az igényelt változtatást úgy teljesíteni, hogy a Partner számára új fiókot nyit és a korábbi Partner fiókot lezárja, az új fiókba a lezárt fiókban lévő vélemények, értékelések nem kerülnek áttöltésre.

 1. Ha a Partner által bejelentett adatváltozások a Partner által korábban megadott és a Szolgáltató által megjelenítendő márkanévre (Partnernévre), illetve a Partner weboldalának webcímére, Partnerjának logójára irányul, a Szolgáltató jogosult a Partnerra vonatkozóan közzétett vélemények törlésére.
 1. A szolgáltatások kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személy(ek) és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a Szerződés betartása mellett használhatóak.
 2. A Szolgáltató a Partner magatartásáért más Partnerval, illetve harmadik személlyel szemben semmilyen felelősséggel, illetve helytállási kötelezettséggel sem tartozik.
 3. A szolgáltatások ellátása során a Szolgáltató maga nem végez kiskereskedelmi tevékenységet, csupán szerződött Partneri (partnerei) termékeit és szolgáltatásait teszi elérhetővé a Weboldalon, a szolgáltatások oldalain. Előbbieknek megfelelően a Szolgáltató a szolgáltatások jellegéből adódóan a Partneri (partnerei) által elérhetővé tett információkért és a Partneri (partnerek) magatartásáért semmilyen felelősséget nem vállal.
  1. A Partnert feltételen és korlátlan felelősség terheli mind a Szolgáltatóval, mind harmadik személlyel szemben a Partner által szolgáltatott adat, információ valóságtartalmáért, illetve jogszerűségéért. A Partner előbbi rendelkezés megsértéséből eredő károkért korlátlan helytállási kötelezettséggel (felelősséggel) tartozik.
 4. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a szolgáltatás tartalmában található esetleges hibákért, illetve hiányosságokért. Ennek ellenére a Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy ilyenek ne forduljanak elő. A szolgáltatások keretén belül az Szolgáltató által elérhetővé tett tartalom kizárólag tájékoztató jellegű, a tartalom (ideértve a szolgáltatások üzemeltetése során használt szoftvert is) pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért és az ezek hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért az Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.
 5. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget olyan - elsősorban számítástechnikai vírus okozta - károkért, amelyek a Partner számítástechnikai berendezésében vagy egyéb tulajdonában a belépés, a szolgáltatások, a Weboldal használata, illetve elektronikus levelezés során keletkezett.
 6. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel olyan magatartásért (különösen kárért), amely a Weboldal - szolgáltatás - szakszerűtlen, jogszerűtlen, ÁSZF ellenes használatából ered.
 7. A Szolgáltató nem vizsgálja azoknak a site-ok a tartalmát, melyek megtekintésére linket szolgáltat. Ezen off-site-ok tartalmáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. Bármely off-site megnyitásának (linkelés) teljes kockázatát a Partner viseli.
 8. Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a szolgáltatások üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti vagy veszélyeztetheti a szolgáltatás működtetését.

 KÖZÖS RENDELKEZÉSEK

 1. SZERZŐI JOGOK
 2. A Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF rendelkezéseit bármikor egyoldalúan módosítani. Ebben az esetben a Szolgáltató köteles a változtatásokat a Weboldalon legkésőbb a módosítások hatályba lépésének napján közzétenni, illetve arról a Partnert, illetve a Partnert elektronikus úton értesíteni.
  Díjazási feltételeket érintő módosítás esetén, ha a Partner, illetve a Partner a díjazási feltételekre vonatkozó módosítást nem fogadja el, jogosult az értesítést követő 8 napon belül a Szerződést egyoldalúan, azonnali hatállyal felmondani. Amennyiben ezen értesítés megküldését követő 8 napon belül a Partner, illetve a Partner nem él a felmondás jogával, akkor a díjazási feltételre vonatkozó módosítás a Partner, illetve a Partner által elfogadottnak tekintendő és ezen módosítás az értesítést követő 9. napon lép hatályba.
  Minden esetben, a módosítást követően a Szolgáltatás használata a jelen ÁSZF módosításának elfogadását jelenti.
 3. A Weboldal egyes részei kizárólag egyéni (saját) felhasználás céljából menthetők vagy nyomtathatók ki. Előbbi jogosultság azonban nem jelent hozzájárulást (engedélyt) a letöltött anyagok kereskedelmi céllal történő többszörözéséhez, terjesztéséhez, hozzáférhetővé (letölthetővé) tételéhez, adatbázisban való tárolásához, illetve bármilyen átdolgozásához.
 4. A Weboldalon található képeket a Partner, illetve a Partner, valamint harmadik személy csak a jogosult engedélyével használhatja fel. Előbbi engedély nélkül történő felhasználásuk sérti a szerzői és a személyiségi jogok védelméről szóló jogszabályokat.
 5. Jelen pontban foglaltak megsértéséért a Partner, illetve a Partner feltétlen és korlátlan felelősséggel tartozik.
 6. A Weboldal tartalmát képező, a Partner, illetve a Partner által a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott - terméket/szolgáltatást ábrázoló- képre/anyagra a Szolgáltató, mint az általa létrehozott termék-adatlap/szolgáltatás-adatlap részére- felhasználási jogot szerez. A Partner, illetve Partner ezen Általános Szerződési Feltételek regisztráció során történő elfogadásával elismeri, hogy az általa átadott képre/anyagra (időben és térben korlátlan), ellentételezés nélküli felhasználási jogot enged a Szolgáltatónak és egyben szavatolja, hogy az általa átadott kép/anyag harmadik fél szellemi alkotáshoz fűződő jogát nem sérti. A felhasználási jog korlátja a rendeltetésszerű joggyakorlás hiánya. A felhasználás célja a Szolgáltató által létrehozott termékadatbázis képzése.
 7. ADATVÉDELEM
 8. A Szolgáltató a Partner, illetve a Partner által önkéntes adatszolgáltatás keretében rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag az egyes Partnerek/partnerek azonosításához, illetve a szolgáltatás teljesítéséhez, a sikeres teljesítéshez szükséges mértékben és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) 13/A. §-ában meghatározottak szerint használja fel.
 9. A Partner, illetve a Partner személyes adatainak jelen Szerződésben meghatározott felhasználásához jelen Szerződés megkötésével egyben kifejezett hozzájárulását adja.
 10. Szolgáltató köteles a Partner, illetve a Partner személyes adatait a Partner, illetve a Partner kérésére, illetve a Szerződés megszűnése estén haladéktalanul törölni.
 11. A Szolgáltató által tárolt adatok bizalmas kezelése elsőrangú követelmény, ezért a Szolgáltató a Partner adatait csak erre irányuló megkeresés esetén adja át külső szervezeteknek. Ezen adatokat hatóságok, bíróság részére csak a vonatkozó jogszabályi keretek között teszi hozzáférhetővé. A Partner elismeri, hogy az általa megadott adatok kizárólag jogszabályi rendelkezések alapján tekinthetőek személyes adatnak.

III. VEGYES RENDELKEZÉSEK

 1. A Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF rendelkezéseit egyoldalúan módosítani. Ebben az esetben a Szolgáltató köteles a változtatásokat a Weboldalon haladéktalanul közzétenni, illetve arról a Partnert, illetve a Partnert elektronikus úton értesíteni. Amennyiben a Partner, illetve a Partner adott módosítást nem fogadja el, jogosult az értesítést követő 8 napon belül a Szerződést egyoldalúan, azonnali hatállyal felmondani. Amennyiben az értesítés követő 8 napon belül a Partner, illetve a Partner nem él a felmondás jogával, akkor adott módosítás a Partner, illetve a Partner által elfogadottnak tekintendő. Az ÁSZF módosítása az értesítést követő 9. napon lép hatályba.
 2. Felek általánosságban az emailen történő kommunikációt fogadják el egymás közötti írásbeli kommunikációnak. A Szolgáltató által használt értesítési cím: info@hostingkereso.hu. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az email forgalom biztosításáért, valamint a Partner, illetve a Partner részére megküldött, de meg nem érkezett emailekből eredő kárért.
 3. A felhasználás során, illetve által a Szolgáltatónak jogellenesen okozott károk megtérítésére vonatkozó igényét a Szolgáltató haladéktalanul - akár bírósági úton is - érvényesíteni fogja. A Szolgáltató előbbi esetben minden tőle elvárható és jogszerű segítséget meg fog adni az eljáró szerveknek a jogsértő személyazonosságának megállapítása céljából.
 4. Ha a Szolgáltató által fenntartott oldalak bármelyikén a Partner által közzé- vagy elérhetővé tett tartalom jogsértő, úgy a Szolgáltató az Ekrtv. alapján jár el, és a Partner által közzétett tartalmat eltávolíthatja, ha a jogosulttól erre megfelelő értesítést kap. A Szolgáltató a vonatkozó és mindenkor hatályos jogszabályi keretek között működik együtt a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében.
 5. A Szolgáltató jogosult az általa üzemeltetett oldalak, aloldalak felépítését, struktúráját, egyoldalúan, külön értesítés nélkül megváltoztatni, egyes funkciókat áthelyezni, kiemelni. A Hostingkereső, vagy Szolgáltató jogosult egyes kategóriákra, vagy funkciókra vonatkozó specifikus feltételeket meghatározni, mely feltételek a jelen ÁSZF-fel szabályozott jogviszony szerződéses rendelkezéseinek tekintendők, mely feltételeket a Szolgáltató előzetes értesítés nélkül változtathat meg.
 6. A Szerződésre és jelen ÁSZF-re a magyar nyelv és a magyar jog, elsősorban az Ekertv. és a Ptk. irányadó, azzal, hogy a Ptk. 6:102 § rendelkezéseinek alkalmazását a Felek kizárják.
 7. A Felek közötti jogvita esetére a Szolgáltató és a Partner, illetve a Partner - a vonatkozó hatáskörtől függően - kikötik a Szolgáltató mindenkori székhelye szerinti járásbíróság, vagy törvényszék kizárólagos illetékességét. A Partner a Szolgáltatással kapcsolatos elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezheti. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának elérhetőségei: levélcím, 1525 Budapest, Pf., 75; info@nmhh.hu

IV. FIZETÉSI MÓDOK

 1. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013

Jelen ÁSZF legfrissebb, hatályos változata a Partnerek regisztrációs felületén elhelyezett „Általános szerződési feltételek” linkre kattintva érhető el.

2020.10.05.

Hostingkereső

Közösségi oldalak